Otroštvo in najstništvo


otrociOtroci in najstniki prihajajo na terapijo ali na testiranje - panoge delovanja psihološkega okenca v zvezi s tem::

* Težave in specifične učne težave (Disleksija, Disortografija, Disgrafija in Diskalkulija)

* Vedenjske motnje (uničevalno vedenje, agresivnost) (in provokativno)

* Hiperaktivnost (A.D.H.D.)

* Bolezni avtističnega spektra (Avtizem ipd.)

* Težave v odnosih z ostalimi (Socialna izolacija, ali težave v odnostih npr. s prijatelji)

* Motnje hranjenja (anoreksija, bulimija, debelost, zavrnitev svoje telesne podobe)

* Anksiozne motnje (z ali brez somatizacije)

* Zavračanje šole

* Fobije in strahovi

* Obsesivno-kompulzivna motnja

* Nočne more in motnje spanja

* Nizka samopodoba

* Psihološka podpora za otroke, ko se starši ločujejo

* Krize mladostnikov